Moja prvá (a práva je vždy prvá). O ženách - ako inak. Ženy sú nekonečnou studnicou inšpirácie.


My first one (and first one is always the first one). About women - obviously. Women are eternal source of inspiration...

Takto nejako by mohla vyzerať moja prvá rozprávková knižka:

Gorongosa - Juzove dobrodružstvá

Zdá sa však, že ilustrátora stále hľadám. Koniec koncov, tak isto, ako aj vydavateľa ;) snáď raz...


This is how my first children book could look like:

Gorongosa - Juza's adventures

However it seems that I'm still looking for illustrator and publisher for that matter ;) maybe once...


No a takto nejako by mohla vyzerať moja druhá rozprávková knižka (alebo prvá?:)

Volala by sa: Daniel a čarovný meč

Tak isto hľadám aj ilustrátora aj vydavateľa ;)


This is how my second (or should I say first) children book could look like.

It would be called: Daniel and magic sword

Same applies for this one - still looking for illustrator and publisher ;)

Samozrejme, je toho viac na čom práve pracujem. Budem Vás o tom informovať. A ak máte záujem ma podporiť - akýmkoľvek spôsobom (aj povzbudivé slovo má obrovskú váhu), nenechajte sa prehovárať ;)


Of course, there's much more going on that I'm working on. I will keep you updated. In a meantime if you'd like to support me - in any way (don't forget that the word itself is very powerful) do not hesitate to contact me ;)

Your content goes here...